Gå til hoved indhold

Om Affaldsregistret

Herunder kan du læse om Affaldsregistret

Affaldsregistret er et online register over virksomheder, der håndterer affald samt over transportører, mæglere og forhandlere af affald, og det er reguleret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed (affaldsregisterbekendtgørelsen). Det er lovpligtigt at registrere sig i Affaldsregistret, og informationer i dette er offentligt tilgængeligt.

I Affaldsregistret kan affaldsproducerende virksomheder findeoplysninger om, hvilke genanvendelsesanlæg, kommunale behandlingsanlæg, indsamlingsvirksomheder med eller uden forbehandlingsanlæg, der kan behandle virksomhedens genanvendelige erhvervsaffald. Endvidere finder affaldsproducerende virksomheder finde transportører, forhandlere og mæglere af affald.

Du kan søge på virksomheder som behandler forskellige affaldsfraktioner på tværs af regioner og på forskellige former for virksomheder. Ved hver virksomhed er der oplyst kontaktinformation, og der kan i registret både findes danske og udenlandske virksomheder.

Affaldsregistret er gebyrfinansieret, og de registrerede virksomheder betaler et engangsgebyr, når de bliver registreret. Dertil betaler virksomhederne også et årligt gebyr. Indsamlingsvirksomheder skal godkendes før registrering, og de betaler derfor også et godkendelsesgebyr.

Grundlaget for at opkræve gebyrer fremgår af § 25 i affaldsregisterbekendtgørelsen. Gebyrsatserne fremgår under spørgsmål/svar.

Energistyrelsen har ansvaret for den daglige administration af Affaldsregistret samt for it-systemet bag Affaldsregistret.