Gå til hoved indhold

Privatlivspolitik

På denne side kan du finde nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger vi behandler og på hvilket grundlag dette sker. I privatlivspolitikken gives der desuden information om, hvilke særlige rettigheder du som registeret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Dataansvarlige og databeskyttelsesrådgiver

 

I Affaldsregistret behandler vi følgende kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger herunder navn, ansættelsesstilling og arbejdstelefon. Dertil kan betalingsoplysninger gemmes i systemet.Energistyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget.


 

Derfor behandler vi dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling til din registrering af Affaldsregisteret.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysningerne følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.


Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende modtagere:

 

Energistyrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse. Det kan f.eks. være andre offentlige myndigheder, som skal bidrage til sagens oplysning.

Energistyrelsen videregiver eller overlader også efter omstændighederne dine personoplysninger til databehandlere, som understøtter Energistyrelsens journaliserings- og sagsbehandlingssystemer. Energistyrelsen vil eventuelt også videregive dine personoplysninger i forbindelse med andre opgaver, som Energistyrelsen varetager. Hvis Energistyrelsen for eksempel modtager en anmodning om aktindsigt vedrørende din sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige eller der foreligger særlige omstændigheder.


 

Hvordan behandles mine personoplysninger?

For danske virksomheder trækkes visse oplysninger fra CVR registeret. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare personoplysningerne. Dog kan vi oplyse dig om, at oplysninger om dig i Energistyrelsen elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.


Retten til at trække samtykke tilbage

Er der afleveret personoplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Dine rettigheder hvis der er afleveret personoplysninger om dig

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Energistyrelsen.